voorwoord

Aan iedereen met de naam Faddegon wordt wel eens de vraag gesteld naar de oorsprong van die naam. Om een antwoord te vinden op die vraag, ben ik reeds in de jaren ’80 begonnen met onderzoek. Een onderzoek dat zich in de loop der tijd steeds meer is gaan uitbreiden. Op deze website zal ik de bevindingen de komende tijd publiceren en gaandeweg, met hulp van ieder die het leuk vindt daar aan bij te dragen, verder aanvullen. De oorspronkelijke vraag waar de familienaam vandaan komt, is overigens nog steeds niet sluitend beantwoord!
 
Gerard Herman Faddegon (1984)
Een van de eerste (en achteraf gezien nog steeds leukste) activiteiten daarin was een aantal uitgebreide interviews met mijn vader, Gerard Herman (Witte) Faddegon. Dit leverde een schat aan persoonlijke herinneringen op en een aantal verhalen, zoals die in de familie werden verteld.

 

Ook kwam ik in het bezit van de gegevens, die Johan Melchior Faddegon, de oudste broer van mijn opa, in de jaren ’30 had verzameld. Aan “Oom Johan” hebben we, behalve een belangrijke J.M.Faddegoneerste aanzet tot de genealogische overzichten, ook een aantal mooie verhalen te danken. Deze noteerde hij bij zijn genealogische overzichten. Bovendien kreeg ik een aantal brieven, die hij vanuit zijn woonplaats Parijs aan zijn broers had geschreven. Zijn meest uitgebreide werk is de biografie over zijn oud-oom Pieter. Op zijn beurt heeft oom Johan een uitgebreide correspondentie tot zijn beschikking gehad die Pieter vanuit Zuid-Afrika met familie in Nederland voerde.
Oom Johan heb ik als eerste willen eren met een aan hem gewijde biografie. Daarnaast heb ik op een aparte website een catalogus van zijn kunstwerken gepubliceerd.
 
De “harde data” van deze genealogie heb ik grotendeels zelf verzameld. In het begin door het bezoeken van archieven, later naarmate deze archieven meer en meer digitaal beschikbaar kwamen, thuis achter de PC. Dit levert het waardevolle raamwerk op, waarin de verhalen hun plaats krijgen.
 
Het leukste onderdeel van deze studies blijft het verzamelen van verhalen. Bij verschillende takken van de familie kom je dezelfde soort verhalen tegen, zij het dat die steeds weer op een andere manier met elkaar in verband zijn gebracht. De naam Faddegon komt niet veel voor, zodat het niet moeilijk is met iedere Faddegon de onderlinge verwantschap na te gaan. Ik wil alle familieleden dan ook van harte uitnodigen hun verhalen en herinneringen, ook als ze maar onbeduidend en vaag lijken, met mij te delen.
Daarbij wil ik mij niet beperken tot de “mannelijke” genealogie. Dat betekent, dat ook de familie van mijn moeder, van mijn grootmoeders, van de moeders van mijn grootouders, en ga zo maar door, binnen de grenzen van het mogelijke, in deze pagina’s zullen worden beschreven.
 
Een andere ambitie is deze site vooral ook beeldend te maken. Met name van de generaties uit eind 19e en begin 20e eeuw heb ik nog weinig foto’s. Vaak blijken er uit onverwachte hoeken nog foto’s op te duiken!
 
De website is voortdurend in ontwikkeling in een proces van vele jaren. Dat heeft ook tot gevolg, dat de schrijfstijl van de verschillende pagina’s nogal varieert. Uiteindelijk zal, bij het voltooien van dit “boek van alle Faddegons”, nog een flinke redactieslag nodig zijn!
 

Jelle Faddegon
Delft, 2016-2023
 

“Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is” – Olivier B. Bommel
(in: Marten Toonder, Tom Poes en de Klokker, 1953)
 

 

Reacties of aanvullingen? Klik hier.

Ga verder naar de pagina: oorsprong van de familienaam
of
ga terug naar de beginpagina.