Namenindex
Aalst, van
Marijken
Anholt/ Aanhout, van
Johanna
Backer
Anna Maria
Beck (van Beek), van
Johannes
Becks/ Becks/ Beks/ Beex
Margriet/ Margarita
Bent, ter
J.
Wilhelmine
Beys
Aernout
Anneke Aernouts
Bos
Aryaantie Pieters
Pieter
Bouwer
Berber Klazes
Klaas Thomas
Bruininck
Wijchmoet
Burvene
Dirck
Burvene/ Purvene
Willemijntje
Carels
Christina Amalia
Jacobus
Matthijs
Willem
Willem Jacob
Carelse
Pieter
Claas
Albertijn
Claessen
Thomas Klases
Cornelisse
Geertruij
Dalming
Enne
Dauermann
Berend
Catharina
Der alte
Marie Elisabeth
Dauermannsche
Die
Drijver
Geert Melisse
Gijsbert Jansen
Melis
Melis Gerritsz
Drijver(s)
Aaltje
Drunkenmoelle
Christine
Edelhorst, van
?
Eltie
Eggerink
Geert/ Gerrit
Geertruij(da)
Jan
Elkmann, Adeling, Edeking?
Catharina
Evertsen
Mechteld
Faddegon
Barend
Barend Abraham
Gerard Herman
Gerard Herman
Jelle
Pieter
Pieter
Faddegon/ Vaddegon
Johannes
Faddegon/Vattegon/Fa(s/t)tergo
Pieter
Fiool
Johanna
Floer
Melchior
Floer gnt.Meinikmann
Johann
Frantsen
Johannes Arnoldus
Judith Margarethe
Gerrits
Sytske
Gre(e)ve(n)stuk/Gravestuk
Anna of Catharina
Groot, de
Cathrina
Jacob
Jacob Aryszn
Ruyder of Ary/Arien Jacobs(e)
Haan, de
Jan
Johanna
Hallau gnt.Dauermann ter Daw
Bernd Halloh
Heijden, van der
Sophia
Herwaarden, van
Dirkje/ Dirck/ Dircksken Jans
Herwaerden, van
Jan Florissen
Hoekstra
Hendrikjen Hoites
Hoite
Hofman
Boukje Gerkes
Focke Gerkes
Fokke Gerkes
Gerke Fokkes
Gerke Fokkes
Hogerwerff, van
Lena Belia
Hoogbruin
Abraham
Abraham
Alida
Willem
Jagermans alias Lammering
Tryne
Jong, de
Dina Hendricx
Hendric
Klaaske Tjeerds
Sipke Tjeerds
Tjeerd
Tjeerd Sipkes
Keizer
Albert J.
Clazina Wilhelmina
Jacob
Jacob Jans
Jacob Klazes
Klaas Jacobs
Kerkhoff
Trine
Kloostra
Antie IJmens
IJmen
Kolthof
Berend
Cornelia Berends
Kormelinck
Henri
Maria
Kraal
Adriaan
Bastijaen
Jan Bastiaen
Tonis Adriaensz
Kraal/ Krael
Thomas
Krael
Margrieta
Kromhout
Jacobje Wouters
Wouter Sjoerds
Kuipers
Henderika
Tjeerd
Lageman
Barent
Geertruij
Lageman Laugeman
Gerrit
Langius
Jouke
Sybe Sybes
Wiebe Joukes
Wypkje Sybes
Laugeman
Johann Melchior
Löger
Sophia Elisabeth
Töns
Laugemann Lagemans
Loeger
Leemschot
Barent
Barent
Lena Belia
Leemschot/ Limschott
Barent
Leemschot/Limschott
Otto Adolph/Adolf
Leeuw, de
Neeltje
Lievendael, van
Belia
Maerschalck
Albertge/Aelbrecht/Albertijn Thomas
Thomas
Meijerink
Antonie
Christina Amalia
Jan
Meinikmann
Berent
Marie
Marie
Roleff II
Thrine
Mensen/ Muller
Janna
Moliers (Moylers, Molleer)
Jacob
Mollier (Moylers, Molerus)
Cataryna
Monseur
Cornelis
Dirk
Maria
Reijnier
Mooy
Albert Pieter
Jacobjen Alberts
Muller
Mense Roelofs
Roelof
Munster, van
Anna Hermanna Frederika
Daniel
Daniel
Daniel Hendrik
Nieuwegiessen, van de
Stijma
Nieveld
Judith
nn
Aelie Geerts
Anneken Alberts
nn
nn
nn
Noord, van
Aaltje Alles
Nyveldt
Bartha
Oenes
Durkjen
Oostrenga
Auke
Neeltje Aukes
Os, van
Andries
Walburgh
Os(ch), van
Govert
Raassinck
Gerrit Lammert
Roelof
Raessing
Lammert
Rasink
Maria Wigmont (Wiegmoed)
Reijn, van
Jan
Rijn / Rijne, van
Dila/Odilia
Roi, de
Christina
Rooijen, van
Cornelis
Cornelis Cornelisz
Maria
Reinier
Roos
Alida
Antonius
Sch.König
Aleke
Sch.Palstring
Heinrich
Löger
Sch.Palstring gnt.Sch.to Gemp
Rudolf
Sch.Rummeling
Anna Enneke
Bernd
Berndt
Lubbert
Sch.to Gempt
Maria
Sch.Veltrup/ tho Veltrup
Hendrich
Melchior
Sch.Veltrup gnt. Wernink
Jan
Schulken
Pieter
Trijntje
Siegersma
Gerben
Tjitske Douwes
Siegersma (/Sijgersma)
Douwe Gerbens
Singels/ Syngels
Johannes
Sjoerds
Taabe
Steehouwer
Claas
Jan Claasz
Steenbergen
Pieter
Pieter Pieterszn
Steenbergen, van
Pieternella/Petronella
Steffens
Eva
Stokman
Femma
Swanenburg
Jan
Pieter
Swart, de
Catrina Jans (Catryna Jansje)
Jan
Swenne
Maria Pieters
Syngels/Singels
Jacoba
Teunis
Jenneken
Thije tot Goor, ten
Jan
thom Groten Osterholt
Rudolph
Tie/ Thije/ Tije, ten
Anna Catrina/ Catharina
Tijden
Geertje
Tije, ten
Herman(nus)
Tije/ Thij, ten
Jan
tom Groten Osterholt
Catharina
Katryne
Rudolph
Uebbing
Venne
Varenhorst
Anna
Hendrik
Veen
Margaretha
Veltrup/ Laugeman
Hindrik/ Heinrich
Vendrig
Kornelia Huites
Verbeek
Herman(n)us
Johannes
Judith Margaretha
Verbeek/ Verbekke
Hermannus
Vermeer
Anna Bastiaansdr
Vermeulen
Fijken
Vervoorn
Peterke Corn.
Vianen, van
Aert Jansz
Oeijken Aarts
Vis(ch)
Christina Am(e/a)lia
Visch
Arnold
Wessel Friedrich
Vries, de
Antje
Geele Tabes
Geele Tabes
Jacoba
Tabe Geales
Trijntje Feitses
Wacker
Fenne
Johan
Walburg
Alle Tjebbes
Janke Alles
Tjebbe Meinderts
Walsem, van
Christiaan
Walsum, van
Sophia (Sofia, Sofija)
Weleveld, van
Anne/ Anna
Welvelt/ Weleveld
Herman
Werf, van der
Abraham Harings
Haring
Sybe
Wijbkje S.
Werninck/ Werning
Elisabeth
Wernink
Anna Margarethe
Marie
Melchior
Wesseling
Elisabeth
Roleff
Wildeman
Heijntje
Hend(e)rik
Z/Swanenburg
Alida
Zeeu(w), de
Anneken
Zeeuw, de
Hendrik
Hendrik Hendriksen
Zeeuw/de Seeuw, de
Jacobus Hendricx
?
?
?
Bauke Sybolts
Dooltsche Boukes
Fed Feiners
Fenne(ken)/ Jenneken
Fenneken
Gercke Annes
Hoyte Klazes
Its Heerckes
Menke Bokkes
nn
Oeg Auckes
Stine?
Sybolt Cornelis
Sybrich Sybolts
Trijntie Aukes
Trijntje Sijbes
Ymkje Durks
(c/k)kermans, A
Geertruij