Familie Keizer uit Friesland


Aan deze pagina wordt nog gewerkt.
 

 

Albert Keizer en Wiepkje van der Werf - Franeker 1930

Deze pagina geeft een overzicht van de familie Keizer, voor zover verwant aan mijn grootvader Jacob Keizer.
Het verhaal van zijn gezin komt de op vorige pagina: familie Keizer- de Vries.
 

 
De titel van deze pagina: “familie Keizer uit Friesland” denkt de lading maar gedeeltelijk. Mijn overgrootvader, Albert Jacob Keizer, was in Kuinre geboren en ook veel van zijn voorouders woonden in de grensstreek van de huidige provincies Friesland en Overijssel.
Albert heeft echter het grootste deel van zijn leven in Friesland gewoond, waar hij werkte voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M). Ook de familie van zijn echtgenote, Wiepkje van der Werf, woonde al generaties lang in Friesland.

 
Hieronder volgt een overzicht van de opeenvolgende generaties.

De vrouwelijke afstammingslijn wordt vermeld voor zover deze bekend is. Deze is dan in een kader geplaatst.
(Een overzicht van alle voorouders van Jacob Keizer, waarin ook de vrouwelijke voorouders zijn opgenomen, vind je in mijn kwartierstaat) (UPDATEN!!).

De structuur van deze pagina is als volgt:


 • I. Jacob Jans Keizer (1759-1831) en Geertjen Tijden (1762-1832)
  Zij krijgen 9 kinderen, de middelste, Klaas, is de volgende in onze stamreeks:

  • II. Klaas Jacobs Keizer (1791-1837) en Jacobjen Alberts Mooi (1798- )
   – met de geschiedenis van de familie Mooi
   Het derde van hun vijf kinderen was Jacob:

   • III. Jacob Klazes Keizer (1825-1903) en Jacobje Wouters Kromhout (1826-1912)
    – met de geschiedenis van de familie Kromhout
    Jacob en Jacobje krijgen negen kinderen; ook zij worden hieronder beschreven.
    De jongste is:

Het zoeken naar oudere generaties is met name in Friesland een flinke puzzel. Pas in de Franse tijd, rond 1811, werd het verplicht een familienaam te kiezen. Voorheen werd volstaan met de naam van de vader als patroniem achter de voornaam te plaatsen. Tot ver in de negentiende eeuw bleef dat nog een gewoonte, zij het dat nu ook de familienaam werd toegevoegd.I. Jacob Jans Keizer (1759-1831) en Geertjen Tijden (1762-1832)

Jacob is de zoon van Jan Keizer en Trijntje Jans; Geertje is de dochter van Tjede Klaassen en Geertjen Roelofs. Het grootste deel van hun leven woonden zij in Kuinre. Of zij daar ook geboren zijn, is nog niet achterhaald.
Uit de geboorte-actes van enkele kinderen blijkt, dat ze ook enkele jaren in Steenwijk en Heerenveen hebben gewoond.
Van Jacob wordt vermeld, dat hij werkzaam is als “arbeider”. Maar rond 1827 is hij korte tijd ingeschreven als “kroeghouder” in Kuinre, waar hij vier jaar later overlijdt. Hij werd 72 jaar. Geertje sterft een jaar later, 70 jaar oud.

De negen kinderen van Jacob en Geertje:
 1. Trientje (1787-1832)
  Geboren in Kuinre, wordt dienstbode in Sloten, waar zij als 47 jaar oud is, in 1834 trouwt met de twintig jaar jongere schoenmaker Jan Jetskes Saagsma. Toch is Trijntje al weduwe als zij overlijdt in Langweer, 79 jaar oud.

 2. Tieden (1787- )
  Geboren in Kuinre, is varensgezel als hij in 1815 in Amsterdam trouwt met Gesina Busman. Gesina zes jaaar ouder dan Tieden, is geboren in Ohne in Benthein en is tapster van beroep.

 3. Jan Jacobs (1789-1866)
  Wordt geboren in Steenwijk, huwt in 1822 in Kuinre met de 13 jaar jongere Hendrika Geerts ter Wolde.
  Jan overlijdt in Kuinre als hij 46 jaar oud is.

 4. Geesje (1790- )
  Wordt geboren in Heerenveen. In 1818 is zij dienstmeid in Dijken, een gehucht onder Langweer. In dat jaar huwt zij in Doniawerstal met Hendrik Bles, arbeider uit het naburige Sint Nicolaasga. Geesjes vader Jacob, werkman in Kuinre, tekent als een van de getuigen.

 5. Klaas Jacobs (1791-1837)
  Ook Klaas wordt in Heerenveen geboren. Hij trouwt in 1820 in Schoterland met Jacobjen Alberts Mooi, met wie hij in Kuinre vijf kinderen krijgt.
  Meer over de familie van Klaas en Jacobjen lees je hieronder.

 6. Revertje (1794-1825)
  Revertje (ook gespeld als Reuwertjen) trouwt in 1821 in Kuinre met Berent Harms Boersma. Zij is dan 26 jaar oud en boerenmeid in Agterveen, waar Berent boer (veehouder) is, wellicht op dezelfde boerderij. Berent is dan 62 jaar en al twee keer weduwnaar. De dag na hun huwelijk wordt zoon Hidde geboren.
  Ruim een jaar later bevalt Revertje van een tweeling: Bouwe en Jacob; Bouwe overlijdt na twee dagen. In 1824 komt dochter Geertje ter wereld.

  stormramp 1825In de winter van 1825 was er een combinatie van een noord-wester orkaan, springtij en een hoge waterstand van rivieren en Zuiderzee. Toen de storm vervolgens naar het zuidwesten draaide, werd het water met enorm geweld in de inham tussen de Lemmer en Kuinre opgezweept. Op 4 februari 1835 leidde dit tot dijkdoorbraken, die noordwest Overijssel en geheel zuidelijk Friesland onder water zetten. Zie de Stormvloed van 1825 Op Wikipedia.

  Berenet en Revertje verdronken, samen met hun twee peuters Hidde en Jacob. Het stoffelijk overschot van Berent werd ruim twee weken later gevonden. Meer dan een maand na de ramp vonden een oom van Revertje en diens zoon het lijkje van Hidde terug, in een sloot tussen de boerderijen. Over de zuigeling Geertje hebben we nog niets teruggevonden.

  Ongetwijfeld hebben ook de andere kinderen van de familie Keizer, die in het rampgebied woonden, met de gevolgen van de ramp te maken gehad.


 7. Albert (1798-1877)
  Wordt geboren in Kuinre, waar hij op zijn 79e ook overlijdt.

 8. Roelof (1801-1848)
  Wordt geboren in Kuinre, staat daar ingeschreven als arbeider als hij op zijn 47e overlijdt.

 9. Petertjen (1804-1872)
  Petertje is boerenmeid te Kuinre als zij in 1827 trouwt met de boerenknecht Harmen Reitzes Boelsma. Het stel krijgt 5 kinderen. Petertjen wordt 68 jaar oud.

II. Klaas Jacobs Keizer (1791-1837) en Jacobjen Alberts Mooi (1798- )

 
 

De kinderen van Klaas en Jacobjen:

 

 1. Geertjen (1821-1904)
   
  De kinderen van Geertje en Doeke:

  • Alida Jacoba Cuperus (1854-1928).
     Age Riemersma
  • Epeus Gerardus Cuperus (1856- ).
    
  • Anna Geertruid Cuperus (1858-1865).
    
  • Klaasje Geertruida Cuperus (1862- ).
    

   


 2. Albert (1822-1850)
   

 3. Jacob Klazes (1825-1903)
   
  Meer over de familie van Jacob en Jacobjen lees je hieronder.
   

 4. Dirkjen (1828-1917)
   
  De kinderen van Dirkjen en Haije:

  • Neeltjen (1851-1930).
    
  • Klaas (1853- ).
    
  • Jacobje (1856- ).
    
  • Jacobje (1858-1944).
    
  • Kasper (1863- ).
    

   


 5. Petertjen (1831-1843)
   

   


 

III. Jacob Klazes Keizer (1869-1953) en Jacobje Wouters Kromhout (1826-1912)

 

 

De kinderen van Jacob en Jacobje:

 

 1. Jacobje (1856-1924)
   
  De kinderen van Jacobje en Jakob:

  • Johanna de Jonge(1861-1862).

    

  • Jakob de Jonge(1863-1880).
    
  • Nicolaas de Jonge(1893- ).
    

   


 2. Cornelia (1858-1860)
   

 3. Cornelia (1861-1865)
   

 4. Klaaske (1862-1938)
   

  De kinderen van Klaaske en Tjeerd:

  • Jacob (1889- ),
    
  • Sybe (1893-1959),
    
  • Albert (1894- ),
    
  • Tjeerd (1895- ).
    
  • Joekje (1898- ).
    
  • Henderika (1902-1904).
    
  • Henderikus (1905- ).
    

   


 5. Cornelia (1867-1868)
   

   


 6. Albert Jacob (1869-1953)
   

   


 7.  

  IV. Albert Jacob Keizer (1869-1953) en Wijpkje van der Werf (18 -19 )

   

  De kinderen van Albert en Wiepkje:

   

  1. Jacob (1894-1894)
    

  2. Henderika (1895-1975)
    

  3. Jacob (1897-1981)
    
   Mijn opa
    

   


   

  Reacties of aanvullingen? Klik hier.