familie Carels-van Munster

Jacobus Carels (1844-1925)
Op deze pagina vind je het verhaal van het gezin van Jacobus Carels en diens echtgenote Anna Hermanna Frederika van Munster.

Anna Carels-van Munster (1846-1920)

Co en Anna Carels-van Munster waren de ouders van mijn grootmoeder van vaders kant, Christina Amalia Carels.

Co Carels was makelaar bij veilinghuis “de Zon” in Amsterdam. Zijn voorouders, die op een volgende pagina worden beschreven, treffen we al sinds begin 18e eeuw in Amsterdam aan.

Anna van Munster was de tweede echtgenote van Co Carels, dochter van een mandenmaker op de Nieuwendijk. De geschiedenis van de familie van Munster staat op deze vervolgpagina.

het gezin van Co Carels en Anna van Munster

Veilinghuis de Zon - Singel 118Co Carels werd op 10 mei 1844 geboren; hij was een zoon van Willem Jacob Carels, winkelier/behanger op de Keizersgracht en Heijntje Wildeman.

Op zijn zeventiende ging hij werken als jongste bediende bij veilinghuis “de Zon” op het Singel; acht jaar later werd hij benoemd tot makelaar en in deze functie bleef hij tot op hoge leeftijd bij “de Zon” actief.

Visitekaartje J.Carels

“De Zon” was in 1796 opgericht door de familie Gijselman. Het was het oudste veilinghuis in Nederland. Het richtte zich vooral op de veiling van inboedels.
Veel stukken die op een veiling niet waren verkocht, vonden hun weg naar de families Carels en Faddegon.

De veiling heeft nog lang bestaan: vanaf 1988 op de Overtoom onder de naam “De Nieuwe Zon”. Eind jaren ’90 werd deze overgenomen door veilinghuis “De Eland”, die thans onder de naam “Amsterdams Venduhuis De Eland & De Zon” is gevestigd aan de Weesperstraat in Diemen.

Kort voor zijn benoeming tot makelaar trouwde Jacobus Carels met Anna Maria Vermey, met wie hij op de Egelantiersgracht drie kinderen kreeg: Willem Jacobus, Hendrik Jacob en Anna Maria.
Eind 1873 nam het gezin zijn intrek op Heiligeweg 40, waar moeder Anna een maand later overleed, 29 jaar oud. Haar kinderen waren toen 3, 2, en ½ jaar oud. Op nieuwjaarsdag 1874 overleed de jongste, 11 dagen na haar moeder.

Co trouwde in mei 1877 met Anna Hermanna Frederika van Munster, die daarmee haar intrek nam bij het jonge gezin op de Heiligeweg.

Herenmarkt 15-21 (1884)In 1880 verhuisde het gezin Carels-van Munster naar Herenmarkt 17.
Toen er een kind op komst was, kwam nicht Heijntje Carels, die Jet werd genoemd, bij het gezin in huis wonen. Jet was de oudste dochter van Co’s oudere broer Servaas en was toen 16 jaar oud.

.

Christina Amalia CarelsOp 24 december 1882 werd dochter Christina Amalia geboren, genoemd naar haar grootmoeder van moeders kant, Christina Amalia Meijering.

 

Anna Carels met Jacoba (1884)

.

In maart 1884 volgde dochter Jacoba. Het meisje zou maar vier maanden oud worden.

.

.

In 1885 werd opnieuw verhuisd, dit keer naar Vijzelstraat 70.
Ook nicht Jet verhuisde mee. Zij bleef tot haar huwelijk in 1890 bij het gezin wonen.

De oudste zoon Willem Jacobus verliet voor verschillende perioden het ouderlijk huis: op z’n veertiende voor een jaar naar Breda, op z’n zestiende een maand naar Haarlem, waar hij slachtersbediende was, en op z’n achttiende vertrok hij naar de kazerne in Utrecht. Hij trad daar als vrijwilliger in dienst bij het corps genietroepen. Voor zijn broer Hendrik betekende dat, dat deze van de dienstplicht werd vrijgesteld wegens broederdienst.
Begin 1895 was Willem weer korte tijd thuis, vertrok na een maand naar Arnhem, waarna hij weer naar huis terugkeerde. Maar in 1898 verliet hij dan toch definitief de ouderlijke woning en vertrok hij naar Nederlands Indië.

Jacobus Carels jr.Het gezin werd toch ook nog uitgebreid: in 1891 werd de jongste zoon geboren, die net als zijn vader Jacobus werd genoemd.

In 1899 verliet ook Hendrik Jacob het ouderlijk huis. Hij vertrok naar de Zijlstraat in Haarlem; vermoedelijk ging hij hier werken als boekhouder bij bakkerij Kaiser.

Wat verderop in de Vijzelstraat, op nummer 20, zat de horlogezaak van de familie Faddegon. Toen Chris haar horloge hier ter reparatie bracht, moet zij nogal indruk gemaakt hebben op de jonge Gerard Faddegon, die op dat moment in de winkel stond. In welk jaar dit precies speelt is nog niet helemaal duidelijk; de romantische verhalen die hierover in de familie bekend zijn, vind je op de pagina over familie Faddegon-Carels.

Vijzelstraat 64-82 vrnl (sept. 1918, net voor de sloop)

In 1899 werd nogmaals verhuisd: dit keer naar Weteringschans 95. Het pand in de Vijzelstraat werd later gesloopt voor de verbreding van de Vijzelstraat en maakte plaats voor het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, tegenwoordig bekend als “de Bazel”, de huisvesting van het Stadsarchief Amsterdam.

Weteringschans 95Het huis op de Weteringschans was een groot pand. Behalve Co en Anna en de kinderen woonde hier ook Anna Elizabeth Rijk; waarschijnlijk was zij inwonende dienstbode of kindermeisje. Eerder woonde zij bij de familie van Munster op de Nieuwendijk, waar zij winkelbediende was. In de familie werd zij “tante Rijk” genoemd.

.

familie Carels- van Munster (rond 1900)
Deze foto is, net als die hierboven, gemaakt op de Weteringschans, rond 1900. Achter de tafel Jacobus en Anna Carels- van Munster en de jonge Co jr.. Naast hem zit waarschijnlijk Anna Rijk.
Achter de piano mijn grootmoeder, Christina Amalia. Wie de twee meisjes zijn is niet bekend.
Boven de piano hangt het portret van Christina Amalia van Munster-Meijerink, de moeder van Anna.

.

12½ jarig huwelijk Co en Anna (1902)12½ jarig huwelijk Co en Anna (1902)advertentie 1902

Op 24 mei 1902 vierden Co en Anna hun 12½ jarig huwelijk. Ter gelegenheid daarvan werd van hen beiden een foto gemaakt en met een advertentie in de krant werd bedankt voor de felicitaties. In dezelfde advertentie werd ook bedankt voor de belangstelling bij Co’s 58e verjaardag, twee weken eerder.

.

.

.

In de periode 1914-1915 vonden dochter Chris en schoonzoon Gerard Faddegon met hun drie kinderen onderdak op de Weteringschans en opnieuw van 1919 tot 1925, waarbij het gezin gaandeweg werd uitgebreid tot zes kinderen.
En vanaf 1918 woonden in het benedenhuis zoon Co met zijn vrouw Hanna Stakebrand en hun twee kinderen.

knipsels de Zon 1919-1924Co en Anna zouden hier de rest van hun leven blijven wonen; Anna overleed in 1920, 73 jaar oud; Co overleed vijf jaar later, 81 jaar.
Getuige de hier afgebeelde krantenknipsels bleef hij nog tot aan zijn overlijden “met lust en ijver” actief als makelaar voor “de Zon”.

Co en Anna werden beiden op Zorgvliet begraven.

De erfenis is volgens zeggen geheel naar de kinderen van Co en Anna gegaan; deze was oorspronkelijk via Anna van haar oom Hein van Munster afkomstig. Bovendien zat het geld grotendeels in het huis op de Weteringschans. Co jr. zou zijn zus en zwager hebben uitgekocht, zodat die een eigen woning konden kopen.
De halfbroers Willem en Henri visten zo achter het net; Gerard en Chris zouden met Co jr. hebben afgesproken, dat Co zich over Henri zou ontfermen en dat Gerard voor Willem zou zorgen: hij gaf Willem de helft van hun deel van de erfenis.

De familie Faddegon-Carels verhuisde naar Bussum; Co jr. en Hannah verhuisden met hun gezin naar het bovenhuis. Ook Anna Rijk verhuisde naar het bovenhuis.

.

Jacobus Carels (ca. 1920)Anna Carels - van Munster (ca. 1920)
Twee foto’s van Jacobus en Anna op gevorderde leeftijd. Voor welk pand Co Carels hier deftig staat te poseren, hebben we nog niet gevonden.

Anna staat hier op de Weteringschans; het hoekhuis met de Spiegelgracht staat er nog steeds. De jongedame achter haar is waarschijnlijk haar schoondochter Hanna, de vrouw van Co jr.

.

De kinderen van Jacobus Carels

Drie kinderen uit het eerste huwelijk met Anna Maria Vermey: 

 •  
 • Willem Jacobus (1871-1936)
   
  Willem vertrok op 22 mei 1898 vanuit Antwerpen met S.S.Bayern naar Indië. Zijn heenreis is goed gedocumenteerd, dankzij de ansichtkaarten die hij vanuit elke haven naar huis stuurde en die, doordat zus Chris ze in haar verzameling opnam, bewaard zijn gebleven. Willem vestigde zich aan de oostkust van Sumatra, waar hij in dienst trad bij de Medan Tabak Maatschappij.
   
  Rond diezelfde tijd verbleef een volle neef van hem, Willem Jan, ook in Medan; welk verband er is tussen hun beider verblijf is nog niet bekend. Het feit dat zij beiden dezelfde voorletters hebben, maakt verder onderzoek ingewikkeld.
   
  In 1910 was Willem Jacobus even terug in Nederland, huwde Gera Schraver, met wie hij de dag daarop weer naar Indië vertrok. Vier jaar later waren zij weer terug in Nederland en vestigden zich in Den Haag.
  Daar werd begin 1916 door Willem bij de burgerlijke stand een Willem Jan ingeschreven, die door diens moeder aan hem zou zijn afgestaan. Vermoedelijk was dit Johan Noordkamp, de niet-erkende zoon van Hermine Johanna Noordkamp. In de familie zou hij “Wimmy Carels” genoemd zijn.
  Later in dat jaar verhuisde het gezin naar de Amstelveenseweg in Amsterdam. Willem werd, net als zijn vader, makelaar bij “de Zon”. Hij bleef dat tot zijn overlijden in 1936.
  Eind 1919 scheidden Gera en Willem. Volgens overlevering was Gera “van hem weggelopen”.

  Kennelijk raakte Willem in deze periode dermate overstuur, dat zijn zwager Gerard, de echtgenoot van Willems zus Christien, hem in juni 1920 naar de Valeriuskliniek begeleidde. Ook later, bij de voor Willem onfortuinlijke afwikkeling van de erfenis van zijn stiefmoeder, ontfermde Gerard zich over Willem.
   
  Willem hertrouwde, 50 jaar oud, in 1921 met Eleonora Juliane Henriette (Noor) Gulden (1883-1952), zuster van de architect van firma Gulden & Geldmaker op de Amsteldijk (bekend van de vele woningbouw in de jaren ’20). Zij kregen een zoon, die ook weer Willem Jacobus werd genoemd (1923).

  In 1925 verhuisden zij naar de Graaf Florislaan in Bussum, waar ook het gezin van Gerard en Chris eerder dat jaar was gaan wonen.
  Waarschijnlijk maakte Johan Noordkamp toen ook nog deel uit van het gezin van Willem en Noor. Bij de keuring voor de militie in 1935 was Johan leerling banketbakker, later werd hij mode-ontwerper. Johan overleed in 1952 in Leidschendam, 36 jaar oud.
   
  1930 Noor Carels (links) en zoon Wim (midden voor) bij fam.Faddegon-CarelsOp de foto een bezoek van Noor met zoon Willem op het terras in de Vondellaan in Bussum.

  .

  .

 • Hendrik Jacobus (Henri) (1872 – 1963)
   
  bezorger J.Berling van bakker Carels (1932)Hendrik was boekhouder bij de bakkerij firma Kaiser in Haarlem, Zijlstraat 14, werd in 1898 mede-vennoot, maar nam in 1899 onder zijn eigen naam de bakkerszaak over.
   
  bakker Carels op de Kinderhuissingel in Haarlem (1911)In de loop der jaren zou dit bedrijf uitgroeien tot een broodfabriek met filialen in Haarlem, Den Haag, Amsterdam en Zandvoort.
  Inmiddels noemde hij zich Henri. “Bakkerij Henri J.Carels” zou nog tot ver in de 20e eeuw een bekende naam blijven.

  Henri huwde in 1904 in Haarlem met Megteldina Harmana (zij werd Machteld, Mathilde of Til genoemd) Hopster uit Barneveld.
  Zij kregen twee kinderen:
  – Fredrik Dirk (Frits), scheepsarts en later arts te Soest, en
  – Anna Hermanna Frederika (Anny).
   
  Jubileum H.Carels (1929)
  Het gezin verhuisde naar Den Haag, waar in 1929 hun zilveren bruiloft werd gevierd in gebouw Excelsior in Den Haag, aangeboden door het personeel van de firma Carels (aanklikken van de foto opent de jubileum-brochure).

  Henri overleed in 1963, 91 jaar oud. Til overleed een half jaar later.
  De laatste jaren van hun leven woonden zij in Zeist.

  .

 • Anna Maria (1873 – 1874)

  Dit meisje werd maar een half jaar oud

  .

Drie kinderen uit het tweede huwelijk met Anna Hermanna Frederika van Munster:

 • Christina Amalia (Chris) (1882 – 1977)

  Chris Carels (1907)

  .

  Huwde in 1908 met Gerard Herman Faddegon.
  Zij kregen 7 kinderen. Zie de pagina van de familie Faddegon-Carels.

  .

  .

 • Jacoba (1884- 1884)

  Werd slechts vierenhalve maand oud. Eerder op deze pagina staat zij op de foto bij haar moeder op schoot.

 • Jacobus (Co) (1891 – 1979)
  Co en Hanna Carels-Stakebrand

  Co jr. huwde in 1918 met Johanna Wilhelmina Catharina (Hanna) Stakebrand, dochter van een smid op de Lijnbaansgracht. Co was toen broodbakker in een zaak van zijn halfbroer Henri, die ook getuige was op het huwelijk. In de advertentie waarin hun ondertrouw werd aangekondigd, staat bij Co vermeld: Res. 1e Luit. der Infanterie.
  Co Carels - Makelaar

  Hij werd later makelaar in roerende goederen. Samen met zijn vader verrichtte hij ook taxaties, onder andere in verband met faillissementen.
  Co’s liefhebberij was fotograferen; hij had een donkere kamer op de zolder van de Weteringschans. Volgens overlevering zou hij aan deze hobby meer tijd besteed hebben dan aan zijn werk als makelaar; zijn ambitie was “rijk particulier” te worden.

  Co en Hanna kregen 2 kinderen. Het gezin woonde nog lange tijd in het pand op de Weteringschans en verhuisde in 1968 naar de De Lairessestraat.
  Hun kinderen waren:
  – Johanna Petronella Jacoba (Jo) (1919) huwde in 1952 met Jacobus Marinus Willem (Koos) van As;
  – Jacobus (Co) (1921), KNO-arts, huwde 1953 met Ine Renée Fernandes, zijn buurmeisje op de Weteringschans.

   

Over de voorouders van Jacobus Carels is een afzonderlijke pagina gemaakt, zie: de familie Carels sinds 1700.

 

En een uitgebreide geschiedenis van de voorouders van Anna van Munster vind je op de pagina van: de familie van Munster.

 

 

Reacties of aanvullingen? Klik hier.